Onderhoud watergangen

Onderhoud van watergangen

Verwijderen van begroeing in watergangen en afvoer van maaisel in opdracht van de Provincie Overijsel en gemeente Hof van Twente.